lieu = 69 divers - li santoun

divers - li santounretour

camèu

lou camèu

rèi mage

lou rèi mage

bedigas dre

lou bedigas dre

vièi pastre

lou vièi pastre

ravi

lou ravi

Enfant Jèsu

l" Enfant Jèsu

bedigas coucha

lou bedigas coucha

rèi d'à geinoui

lou rèi d'à geinoui

biòu

lou biòu

rèi negre

lou rèi negre

pastre

lou pastre

ange

l' ange

Sant Jóusè

Sant Jóusè

Vierge Marìo

la Vierge Marìo

ase

l' ase